ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με τα άλλα τρία Τμήματα (Αγέλη Λυκοπούλων, Ομάδα Προσκόπων, Κοινότητα Ανιχνευτών). Το όνομα του τμήματος στο Σύστημα είναι «Προσκοπικό Δίκτυο». Έχει τον όρο «Δίκτυο» που προτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους εντός και εκτός Κίνησης, όπως άλλα δίκτυα ή φορείς, συνάδει με την εξωστρέφεια που θέλουμε να δώσουμε στην Κίνησή μας και έχει τον όρο Προσκοπικό που προσδιορίζει την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, το υπηρετείν και το «έσο έτοιμος».

Οι δράσεις που μπορεί να γίνουν από τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου είναι ενήλικα δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, που πιθανώς να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη των άλλων κλάδων.

Οι δράσεις μπορεί να γίνουν μόνο από τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή εθελοντικές οργανώσεις και τα μέλη τους. Μπορεί να γίνουν από όλα τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου μαζί, μόνο από μερικά, ή ατομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθούν στην ύπαιθρο, ή στην πόλη, σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι δράσεις που διαρκούν μερικές ώρες, ή μέρες, να είναι απλές, ή Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις.
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ
Ρητό
Εμείς και οι Άλλοι

E-mail: info@scoutsmagnisia.gr | Ακολουθήστε μας στο FB, Youtube, Instagram, Twitter: scoutsmagnisia  |  Βόλος