Πανοραμικό εικονικής πραγματικότητας 360° © SCOUTSMAGNISIA
Πανοραμικό εικονικής πραγματικότητας 360° © SCOUTSMAGNISIA
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
H Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Μαγνησίας διαθέτει πλέον ένα πολύ όμορφο και μεγάλης αξίας χώρο όπου υπάρχει όλο το Ιστορικό Αρχείο των Προσκόπων της Μαγνησίας που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κασσαβέτη με Κωνσταντά. Το Ιστορικό Αρχείο των Προσκόπων της Μαγνησίας, περιλαμβάνει διασωθέντα τεκμήρια της τοπικής προσκοπικής ζωής που σχετίζονται με την πορεία και τη δράση του Ελληνικού Προσκοπισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Αποτελεί σημείο αναφοράς στην προβολή της ιστορίας του Μαγνησιακού Προσκοπισμού. Φιλοξενεί τεκμήρια σημαντικών στιγμών της τοπικής κίνησης άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του Βόλου των τελευταίων εκατόν δέκα ετών. Το Ιστορικό Αρχείο ολοκληρώθηκε, μετά από προσπάθειες ετών για την συλλογή υλικών, την διάσωση αρχειακών αντικειμένων και αναμνηστικών πολλών σημαντικών προσωπικοτήτων που ξεχώρισαν στα προσκοπικά δρώμενα της πόλης. Είναι ένας χώρος, που θυμίζει την υπερεκατονταετή πορεία προσφοράς και εθελοντισμού των Προσκόπων της Μαγνησίας.

Για την ολοκλήρωση του συνέβαλλαν οι : Παναγιώτης Κωνσταντάς, Ιορδάνης Φλαμουρτζόγλου, Κώστας Τατάκος, Γιώργος Εμβαλωτής, καθώς και πολλοί παλιοί αλλά και νέοι πρόσκοποι της Μαγνησίας που προσέφεραν αρχειακό υλικό.

"Ο νόμος και η υπόσχεσή μας για εμάς τους Προσκόπους, όταν τους εφαρμόζουμε πραγματικά, αφαιρούν κάθε ευκαιρία για πολέμους και διαμάχες μεταξύ των εθνών."

- Baden Powell
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

E-mail: info@scoutsmagnisia.gr | Ακολουθήστε μας στο FB, Youtube, Instagram, Twitter: scoutsmagnisia  |  Βόλος