ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων. Στην Ομάδα Προσκόπων αφού δώσουν την ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ, ονομάζονται Πρόσκοποι. Η Ομάδα Προσκόπων είναι το δεύτερο Τμήμα του Προσκοπικού Συστήματος. Είναι ισότιμο με την Αγέλη Λυκοπούλων και την Κοινότητα Ανιχνευτών και αποτελείται από 2-5 ομίλους παιδιών που ονομάζονται ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ. Κάθε Ενωμοτία αποτελείται από 6-9 μέλη, έχει το δικό της ιδιαίτερο όνομα και το δικό της σήμα.

Η Ομάδα Προσκόπων αποτελείται από : α. Αρχηγείο Βαθμοφόρων: Ένας Αρχηγός ηλικίας 20-30 ετών, 1-3 Υπαρχηγοί ηλικίας 17-25 ετών β. Ενωμοτίες Προσκόπων (2-5 Ενωμοτίες, 6-9 μελών η καθεμία) γ. Ειδικούς Συνεργάτες, Βαθμοφόροι άλλων τμημάτων, μέλη της Ε.Κ.Σ., Φιλοπρόσκοποι κ.α. που βοηθούν την Ομάδα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και που δεν έχουν οργανική σχέση με την Ομάδα.

Βασικό κύτταρο λειτουργίας της Ομάδας είναι η Ενωμοτία. Η Ενωμοτία: ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ της Ομάδας μέσα από το Σ.Τ.Ο. ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ δράσεις για την Ομάδα, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενωμοτίες και το Αρχηγείο. ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τις δράσεις της Ομάδας στο Συμβούλιο Ενωμοτίας και προτείνει νέες δράσεις μέσω του Σ.Τ.Ο. Προγραμματίζει - Διοργανώνει - Πραγματοποιεί - Αξιολογεί δικές της δράσεις - τις Ενωμοτιακές Δράσεις. Βασικό όργανο Διοίκησης - Προγραμματισμού - Εκπαίδευσης και Διαπαιδαγώγησης στην Ομάδα είναι το Συμβούλιο Τιμής Ομάδας Αποτελείται από τους Βαθμοφόρους και τα Στελέχη της Ομάδας. Κάθε Ενωμοτία έχει μια ψήφο στο Σ.Τ.Ο. Μία ψήφο επίσης έχει το Αρχηγείο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά.
ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Ρητό
Έσο έτοιμος.

E-mail: info@scoutsmagnisia.gr | Ακολουθήστε μας στο FB, Youtube, Instagram, Twitter: scoutsmagnisia  |  Βόλος