ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, αποτελείται από Γονείς ή Κηδεμόνες Προσκόπων αλλά και από φίλους του Συστήματος ή της Εφορείας. Απώτερος σκοπός της είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Προσκοπισμού.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι να: Κινεί το ενεργό ενδιαφέρον για τον Προσκοπισμό της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους. Εξευρίσκει οικονομικούς πόρους, υλικά, χώρους και εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Συστήματος ή της Εφορείας και με κάθε τρόπο ενισχύουν το προσκοπικό έργο.

Βοηθά τον Αρχηγό του Συστήματος (ή τον Έφορο) στην εξεύρεση Βαθμοφόρων καθώς και άλλων προσώπων, καταλλήλων για τη μετάδοση ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων στα μέλη των Τμημάτων του Συστήματος ή της Εφορείας.

Οργανώνει εκδηλώσεις (όπως συναντήσεις, ομιλίες κ.α.) γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος με ειδικούς ομιλητές, ανάλογα με το θέμα και πάντοτε στα πλαίσια του Προσκοπικού Προγράμματος του Συστήματος ή της Εφορείας. Ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις του Συστήματος στην γειτονιά και σε φορείς και εταιρίες και προάγουν τον προσκοπισμό. Συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία, διατήρηση και προαγωγή κλίματος συνεργασίας με όλους τους Βαθμοφόρους του Συστήματος , καθόσον Βαθμοφόροι και Μέλη ΕΚΣ αποτελούν Μέλη της ίδιας Προσκοπικής Οικογένειας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Σκοπός
Το έργο της Επιτροπής Γονέων είναι ομαδικό, πολύπλευρο και σημαντικό. Αποτελούν τους αρωγούς για την υποστήριξη του Συστήματος ή της Περιφέρειας.

E-mail: info@scoutsmagnisia.gr | Ακολουθήστε μας στο FB, Youtube, Instagram, Twitter: scoutsmagnisia  |  Βόλος